Nak, Pulelek Musikola

Nak Pulelek Musikola

Nganturat saeppu tubut malina

Nganturat saeppu iron ake sita kabagat pueppangan

Sita iate karonanda saepputta

Bule ibailiu sita sirimanua simaeru

Isulu sia sulu, iaili sia urat

Lulut masibesiake bulagat sikolaku

Raorik laje samba onggou kalulut aku

Lulut masibesi ake purimanuaijatku

Kalaggaira sirumanua

Ke kupaatu ukkui samba inangku

Kabagat pusisikolakku

Musao lek aku, kopet reureu bagakku katubudda

Tuhan, sura sabeu, anu ake ukkui samba ina simaeruk katubukku

Sipasikeli aku kabagat purimanuaijatku

(Sumario Tatubeket. XI IPA I SMAN 1 Siberut Selatan)

BACA JUGA